có bột mỳ bốc 2 điểm cưm'nga, eakar - đaklak đi cảng cát lái - sài gòn

Thời gian: 04/11/2019Lượt xem: 125 Mã tin: TH-209

 • Loại hàng:
 • Trọng lượng:
 • Mức giá:
 • Nhu cầu:
 • Loại xe yêu cầu:
 • Thời gian xuất phát:
 • Thời gian giao hàng:
 • Địa điểm đi:
 • Thành phố đi:
 • Địa điểm đến:
 • Thành phố đến:

có bột mỳ bốc 2 điểm cưm'nga, eakar - đaklak đi cảng cát lái - sài gòn. lh: 0347194247.

Gửi tin nhắn tới người đăng tin xe này

Tên người nhắn
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung
×