Cần chuyển 1 ống thép d800 dài 7,5m từ Xuân mai vào nhà trang. Cần xe tiện chuyến

Thời gian: 21/09/2020Lượt xem: 46 Mã tin: TH-422

 • Loại hàng:
 • Trọng lượng:
 • Mức giá:
 • Nhu cầu:
 • Loại xe yêu cầu:
 • Thời gian xuất phát:
 • Thời gian giao hàng:
 • Địa điểm đi:
 • Thành phố đi:
 • Địa điểm đến:
 • Thành phố đến:

Cần chuyển 1 ống thép d800 dài 7,5m từ Xuân mai vào nhà trang. Cần xe tiện chuyến, điện thoại 0868355788

Gửi tin nhắn tới người đăng tin xe này

Tên người nhắn
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung
×