Cần 3 xe 2 dí, 3c thùng dài 9m2 trở lên bốc hàng Bắc Giang đi, Đà Nẵng, Sài Gòn.

Thời gian: 31/10/2019Lượt xem: 139 Mã tin: TH-204

 • Loại hàng:
 • Trọng lượng:
 • Mức giá:
 • Nhu cầu:
 • Loại xe yêu cầu:
 • Thời gian xuất phát:
 • Thời gian giao hàng:
 • Địa điểm đi:
 • Thành phố đi:
 • Địa điểm đến:
 • Thành phố đến:

Cần 3 xe 2 dí, 3c thùng dài 9m2 trở lên bốc hàng Bắc Giang đi, Đà Nẵng, Sài Gòn. LH e 0906223884

Tìm nhà xe kết hợp chạy lâu dài

Gửi tin nhắn tới người đăng tin xe này

Tên người nhắn
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung
×